Θ. ΓΟΥΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ο.Ε

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΛΕΟΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 32 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12241

Θ. ΓΟΥΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ο.Ε


ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΛΕΟΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 32 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800517875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126919001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-09-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-09-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΛΕΟΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 32
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρίας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο επίπλων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού, η εταιρία μπορεί να συσταίνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση