Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIETNAM HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801602139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070673433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9362201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103798061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140003501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RED PULSE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800743424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139262901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800741050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800723056
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138409401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067062008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137893501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IONIANS KITCHEN DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800681720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135894601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση