Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MUSEUM EVOLUTION SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800723056
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138409401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2023
  • ACTIVE 

VIETNAM SPIRIT MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801602139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2021
  • ACTIVE 

MENELAOS ZEPIS TOU EUAGGELOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 070673433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9362201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ACTIVE 

BELLE - MERE OPERATION OF CAFE AND RESTAURANT SERVICES SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801026501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147256301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2018
  • ACTIVE 

I & G SOTIROPOULOS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800999595
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146652301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ACTIVE 

ANACO ERGA IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800766610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140186801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2016
  • ACTIVE 

CHRISTOS KONSTANTOS TOU ADAMANTIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 103798061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140003501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2016
  • ACTIVE 

MERKURIOS MONOPROSOPI IKE


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800741050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2016
  • ACTIVE 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ACTIVE 

Σύνδεση