ΣΥΝΕΛΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 , ΑΘΗΝΑ, 11635

ΣΥΝΕΛΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998873016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6875001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-05-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΝΕΛΚΟ ΙΚΕ
SYNELCO P.C.
SYNELKO IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α)Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού ειδών και μηχανημάτων εξοπλισμού βιομηχανιών και υλικών συσκευασίας. Β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτική συναλλαγή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, εξοπλισμού βιομηχανοστάσιων και υλικών συσκευασίας καθώς επίσης και κάθε είδους αγαθών. Γ)Η κατασκευή, συναρμολόγηση και παραγωγή κάθε αγαθού των υπό στοιχεία Α και Β πιο πάνω σκοπών. Δ)Η ανάληψη μελετών και η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και γενικά η μελέτη και εκτέλεση κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Ε)Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ως άνω αντικείμενα. ΣΤ)Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων προβολής του άνω σκοπού της εταιρείας. Ζ)Η διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τον σκοπό της εταιρίας και η επιμόρφωση στελεχών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορελι να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
33203500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Κύρια
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691401 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46691409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΩΝ) Δευτερεύουσα
46691411 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691412 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691414 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΗ, ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση