Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDINEAN TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800647215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133927301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JARIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801048216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147820401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΡΤΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800897751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144426001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Lysis Bakery & Food Products ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800886146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144009001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800841270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142693401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IPACKAGING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800720748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138318201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙAΜΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998112553
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122556101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998354996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8642801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση