ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΜΑΡΑΣ 3 , ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 14343

ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΕΙΜΑΡΑΣ 3 , ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800577190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130283901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-05-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι. Β. & Ο. MACHINES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΕΙΜΑΡΑΣ 3
  Πόλη:
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, β) ενέργεια εισαγωγών εμπορευμάτων εκ της αλλοδαπής και εξαγωγών εγχώριων προϊόντων στην αλλοδαπή γ) εμπορία παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανών, γραφομηχανών, αριθμομηχανών, λογιστικών εν γένει μηχανών, αυτόματων ζυγών και παντός είδους μηχανών γραφείου, δ) εμπορία συστημάτων αυτόματης παραγγελιοληψίας για εστιατόρια και καφετέριες, ε) εμπορία ηλεκτρονικών καρτών και θυρών ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θυρίδων ασφαλείας, μηχανισμών ασφαλείας, μηχανών ψηφιακής γραμματοσήμανσης, συστημάτων προσέλευσης προσωπικού & καρτών εισόδου & εξόδου, αισθητήρων καπνού, συστημάτων εντοπισμού χαρτονομισμάτων και μηχανισμών καταστροφής χαρτονομισμάτων, ε) εργασίες συντήρησης όλων των παραπάνω μηχανών ως και ενέργεια πάσης φύσεως συναφών εργασιών, στ) χονδρικό και λιανικό εμπόριο συσκευών ελέγχου και ασφαλείας (ακτινοσκοπικά μηχανήματα ασφαλείας X-RAY), εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, ζ) Χονδρικό εμπόριο μηχανών ανακύκλωσης (πρέσες συμπίεσης υλικού) η) ίδρυση Ηλεκτρονικού καταστήματος. Σημειώνεται ότι, η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών είναι απολύτως ενδεικτική, η δε εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει πράξεις και να μετέλθει δραστηριότητες που δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω αλλά βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση