Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRINTER PLANET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801736916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162418301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΜΩΝ ΔΙΠΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129507160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151287701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034607580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149936001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΜΗ ΙΔΕΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800958367
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145752201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANACO ERGA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800766610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140186801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELZAB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800762684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140024701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COPYSYSTEM ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997249500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137942501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFEL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800663227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134658901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANDREE MARIE JOSEPHINE DENIEL TOY YVES


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129646737
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133682501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση