Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Θ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - Ι.ΜΑΚΡΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801102305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149141201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VH TOTAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801049090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147836301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800930506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145180601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800552146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128928601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034615543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800506209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126151501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RBS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998927533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7309701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800377026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119097601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΙΣΚΕΛΕΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997588650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115655001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση