Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TECHNOLOGY EDGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801892869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELZAB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800762684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140024701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998354996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8642801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΕ ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095743002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

T.B.S. Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998280470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122545401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DATATEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998314476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7874301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998937655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6606301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση