ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΤΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 , ΑΘΗΝΑ, 10679

ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΤΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800861650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143258701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-07-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-07-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TOTSIS CONSULTING CO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 2. Η διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων φορολογίας, εργατικών, ασφαλιστικών, χρηματοδότησης, επενδυτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 3. Η οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών αγοράς στο εσωτερικό και εξωτερικό και σεμιναρίων επιχειρησιακού περιεχομένου. 4. Η σύνταξη, υποβολή, προώθηση και διαχείριση μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων έρευνας και ανάπτυξης, παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 6. Η εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών μηχανοργάνωσης, τηλεματικής, εκπαίδευσης, ειδών γραφείων και γενικά οιουδήποτε αντικειμένου. 7. Η διεκπεραίωση διαφορών μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων και Δημοσίου. 8. Η εκδοτική δραστηριότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον τομέα επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. 9. Διαμεσολάβηση σε διαπραγμάτευση ρύθμισης πιστώσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση