ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094033749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 276801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-11-1971
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-1972
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι.Χ.ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
J.CHR.VAMVAS S.A.
I.Ch.VAMVAS A.E.V.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533
  Πόλη:
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Το εμπόριο χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών μηχανημάτων και συναφών ειδών, ειδών εξοπλισμού Νοσοκομείων και Κλινικών και γενικά των πάσης φύσεως υλικών και σκευών και συναφών ειδών που έχουν σχέση με την ιατρική επιστήμη, όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων και ειδών μη εχόντων σχέση με την ιατρική επιστήμη, δηλαδή ειδών γενικού εμπορίου. 2. Η εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού τέτοιων ή άλλων παρεμφερών ειδών και συσκευών και η εξαγωγή τους σε χώρες του εξωτερικού. 3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων κατασκευής των αυτών ή άλλων παρεμφερών ειδών και η συνεργασία μαζί τους. 4. Η ίδρυσης Βιομηχανίας κατασκευής ιατρικών Εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών. 5. Η δημιουργία, οργάνωση και διατήρηση σε πλήρη ετοιμότητα, τμήματος επισκευής και συντήρησης (SERVICE), για όλα τα, εις τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, αναφερόμενα ιατρικά μηχανήματα και εργαλεία, που απαιτούν, περιοδική ή μόνιμη, επισκευή και συντήρησή τους. 6. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς προς τον σκοπό που η εταιρεία επιδιώκει, ως και να ενεργεί γενικά κάθε τι που θα είναι αναγκαίο ή χρήσιμο προς πραγματοποίηση των σκοπών της. Η οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή της θα πραγματοποιείται μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 7. Η αγορά, η μίσθωση ή η κατ’ άλλον τρόπο κτήση γαιών και οικοδομών προς ανέγερση, εξοπλισμό, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κτιριακών γραφειακών συγκροτημάτων, ξενώνων και τουριστικών περιπτέρων, ξενοδοχειακών μονάδων παντός τύπου, είδους και τάξεως και η εκμίσθωση τούτων. Η συνεργασία ή συμμετοχή εις συναφείς επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, των οποίων οι σκοποί, οι δραστηριότητες, οι εργασίες, είτε εν όλω, είτε εν μέρει, ομοιάζουν ή δύνανται να συνδυαστούν προς τους σκοπούς της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ακινήτων της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46461101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46461118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
47747501 ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47747502 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση