ALPHA POST ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ

Κ. ΓΑΡΔΕΛΗ 11 , ΑΘΗΝΑ, 15124

ALPHA POST ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ


Κ. ΓΑΡΔΕΛΗ 11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800926310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145083501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ALPHA POST COURIER

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Κ. ΓΑΡΔΕΛΗ 11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας θα είναι: 1. Η παραλαβή, μεταφορά, παράδοση και διανομή κάθε είδους εγγράφων, αντικειμένων, σημειώσεων, βιβλίων, μηνυμάτων και δεμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του ημερησίου και περιοδικού Ελληνικού Τύπου και άλλων ξένων εκδόσεων και του αλλοδαπού ημερήσιου και περιοδικού τύπου. 2. Η είσπραξη μετρητών, επιταγών, αξιογράφων από εταιρείες ή επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πελάτες των πελατών της εταιρείας. 3. Οι ταχυμεταφορές εγγράφων, αντικειμένων, σημειώσεων, μηνυμάτων και δεμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4. Η είσπραξη αμοιβών, συνδρομών, εισφορών κλπ. Από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων. 5. Οι οδικές και εν γένει χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων και αντικειμένων. 6. Το χονδρικό εμπόριο εντύπου εν γένει υλικού, καθώς και άλλου εντύπου υλικού. 7. Το λιανικό ή /και χονδρικό εμπόριο ή/και διανομή, διαμεσολάβηση, μεσιτεία, συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας καθώς και ειδών δώρου και αντικειμένων, κοσμημάτων, χρυσαφικών, ειδών πολυτελείας, καλλυντικών κτλ. Για το σκοπό αυτό η εταιρία θα μπορεί να διατηρεί στο κατάστημά της σταντ / βιτρίνα με δείγματα των συσκευών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, δώρων κτλ. με σκοπό την πώληση και προώθηση τους. 8. Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 9. Η συσκευασία και αποσυσκευασία εμπορευμάτων και λοιπών αντικειμένων. 10. Η παροχή άλλων υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης , εκτός από τις υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδοτικών ταμείων. 11. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης . 12. Η παροχή όλων των εν γένει υπηρεσιών που σχετίζονται με την διαχείριση. 13. Η διεξαγωγή επιχειρήσεων μεταφοράς πάσης φύσης με κάθε τρόπο. 14. Η μεταφορά με ειδικά οχήματα και οι σχετιζόμενες με αυτήν υπηρεσίες (λ.χ. μεταφορά δειγμάτων αίματος και λοιπών παραγώγων). 15. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών ή συνεργασία κάθε νομικής μορφής με αυτές. 16. Οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων. 17. Η ενοικίαση, διακίνηση, πώληση και γενικά εμπορία ειδών καθαρισμού όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εμποτισμένων σαρώθρων, χαλιών καθαρισμού, πανιά, στουπιά, αρωματικών χώρου, κτλ. 18. Η παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση προσώπων όπως: (και χωρίς εξαντλητική παράθεση), πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, Φ.Π.Α., ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ κτλ., μεταφορά αγορών από σούπερ μάρκετ, αγορά και μεταφορά αντικειμένων προσωπικής ανάγκης κτλ. 19. Η διατήρηση συντήρηση και επεξεργασία ιστοσελίδων και ειδικευμένου προσωπικού που θα διαφημίζουν και θα υλοποιούν τους σκοπούς του καταστατικού. 20. Οι επισκευές μηχανικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, σκάνερ, εκτυπωτών, plotters, δικτύων, υπολογιστών, φαξ, τηλεφώνων μηχανών γραφείου, κτλ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η εταιρεία ενδέχεται να συνάπτει συνεργασίες με εταιρείες και να αναλαμβάνει το αποκλειστικό τους ή όχι service, με βάσει την συμφωνία τους, όπως επίσης και να διατηρεί ανταλλακτικά για τις εν λόγω εργασίες στην έδρα της ή σε αποθήκες. 21. Η αποκλειστική ή όχι πώληση ενοικίαση εισαγωγή και αντιπροσώπευση μηχανημάτων/μηχανών γραφείου, υλικών γραφείου (μελάνια κλπ) και ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων και αναλώσιμα μηχανών γραφείου, ή/και "brand names", εμπορικών σημάτων και μαρκών από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αυτών (τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή, εκμισθώσεις μηχανημάτων κλπ). 22. Η ενοικίαση ή/και αγορά λειτουργία αποθηκών logistics ή/και χώρων ειδικών (ψυγεία) ή όχι για την αποθήκευση μηχανημάτων, υλικών, "brand names", εμπορικών σημάτων, μαρκών, ανταλλακτικών, ειδών ταχυδρομείου, δώρων, κοσμημάτων, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κτλ. Αποθήκευση και διακίνηση δηλαδή υλικών και εμπορευμάτων κάθε είδους (υπηρεσίες Logistic) για τους σκοπούς της εταιρείας ή/και για τις ανάγκες άλλων εταιρειών ή επαγγελματιών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η εταιρεία μπορεί επίσης να προβαίνει σε αγοραπωλησίες ειδών αποθήκευσης, κοντέινερ, κτλ. να νοικιάζει ή να κατασκευάζει αποθήκες σε ιδιόκτητους ή ενοικιασμένους χώρους κτλ. 23. Η καλλιέργεια, συσκευασία, παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, διάθεση, διατήρηση, διανομή, εμπόριο (χονδρικό ή λιανικό) και μεσιτεία (Εντός ή εκτός Ελλάδας) αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 24. Η δημιουργία, συσκευασία, παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, διάθεση, διατήρηση, διανομή, εμπόριο (χονδρικό ή λιανικό) και μεσιτεία (Εντός ή εκτός Ελλάδας) τροφίμων και σκευασμάτων. Πχ. Κέικ, γλυκών, παστών, κουλουριών, κτλ. 25. Η εισαγωγή και εξαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία κάθε είδους αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως και σπόρων, ζωοτροφών, λιπασμάτων, σκευασμάτων, κτλ. σχετικών με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες. 26. Η εισαγωγή και εξαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία αγροτικών εμπορικών και κτηνοτροφικών μηχανών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, εργαλείων, θεριζοαλωνιστικών μηχανών, τρακτέρ, κτλ. καθώς και ανταλλακτικών αυτών. 27. Η βιολογική ή συμβατική εκτροφή αγελάδων, βοοειδών, πουλερικών, μοσχαριών, χοίρων, αιγοπροβάτων, προβάτων και παντός είδους ζώων και εν γένει εκμετάλλευση κτηνοτροφικών- ζωικών προϊόντων, όπως η παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση και εμπορία παντός είδους κτηνοτροφικών προϊόντων. 28. Η εν γένει εμπορία παντός είδους βιολογικών -οποιουδήποτε σταδίου- η συμβατικών κτηνοτροφικών προϊόντων και ζώντων ζώων, κρεατοπαραγωγής, παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών, δέρματος, φτερών κλπ. Αναπαραγωγής ή άλλης εκμετάλλευσης, όπως παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, επεξεργασία, κατεργασία, μεταποίηση, διατήρηση, συντήρηση, τυποποίηση, βιομηχανοποίηση και διακίνηση για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων ως και η εμπορία παντός είδους προϊόντων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς κτηνοτροφικής ή γεωργικής παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων τους. 29. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω (και κατωτέρων) προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η αντιπροσώπευση αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 30. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση βιολογικών και συμβατικών αγροκτημάτων για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών ή/και για την εκτροφή ζώων, με σκοπό την εμπορία ή μη (π.χ. φάρμες) 31. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και παραγωγή προς πώληση κτηνοτροφικών προϊόντων. 32. Ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η υλοποίηση, η εκμετάλλευση, η εμπορία, η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας, παραχθείσας είτε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και μη και ΣΗΘΥΑ. 33. Η απόκτηση και η πώληση έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 34. Η Κατασκευή, η εκμετάλλευση, η πώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 35. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση, εμπορία και χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας καθώς και κάθε άλλης μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, κοκ) ή μη, στην Ελλάδα. 36. Η ανέγερση και η ανοικοδόμηση πάσης φύσεως Αιολικών, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από Α.Π.Ε. ή και μη, ως και των αναγκαίων εξαρτημάτων και κατασκευών για την λειτουργία αυτών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων για ίδια λειτουργία και εκμετάλλευση ή προς πώληση ή μίσθωση ή εκμίσθωση. 37. Η παροχή υπηρεσιών για μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και ανέγερση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας είτε παραχθείσας από Α.Π.Ε. ή και μη και γενικώς κάθε παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας. 38. Η κατασκευή και εμπορία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κάθε μορφής και εφαρμογή αυτών. 39. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα. 40. Η παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση και εμπορία κηπευτικών και εν γένει αγροτικών προϊόντων και φυτών που καλλιεργούνται εντός θερμοκηπίου. 41. Η συμπαραγωγή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση θερμοκηπιακών μονάδων, το εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικών και μη, καθώς και η εμπορία των παραχθησόμενων καρπών ως και πάσα δραστηριότητα σχετική με τα ανωτέρω. 42. Η μελέτη, παρασκευή, εκμετάλλευση, παραγωγή και συσκευασία προς πώληση βιολογικών -οποιουδήποτε σταδίου- ή συμβατικών γεωργιών προϊόντων. 43. Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων στον τομέα των θερμοκηπίων, με δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. 44. Η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων και εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού είτε σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας είτε και μη. 45. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.) 46. Η κατασκευή εργοστασίων είτε ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας είτε όχι για τις ανάγκες ενέργειας της εταιρείας είτε για πώληση προς τρίτους. 47. Η αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας και οι επενδύσεις θερμαλιστικών κέντρων. 48. Όλες οι παρεπόμενες των ανωτέρω παροχές και υπηρεσίες. 49. Όλες οι εμπορικές συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους που συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας ή τους προωθούν, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου δικαιωμάτων ρύπων. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή πρακτορεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και την αλλοδαπή. Επίσης στα πλαίσια επίτευξης του ανωτέρω σκοπού της, μπορεί να ιδρύει ή /και να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ποσοστό σε άλλες εταιρείες οποιεσδήποτε μορφής είτε Ελληνικές είτε αλλοδαπές, ή /και να αντιπροσωπεύει/ συνεργάζεται με οιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία μπορεί να αγοράζει, μισθώνει και να ανεγείρει ακίνητα για την εγκατάσταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους με κινητά και ακίνητα μέσα. Εν γένει η εταιρεία μπορεί να μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση