Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ARAMEX GREECE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800916456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144857801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IN-LIGHT & INSPIRATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800729718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138701801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Ι.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998249625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8254901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121161198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059585772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141252101000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση