ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094398345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1500301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-12-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-02-1994
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AUTO ΚΗΦΙΣΟΣ
AUTO KIFISOS
AUTO KIFISSOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός της εταιρίας ορίζεται : 1) η εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων εν γένει, των μερών και ανταλλακτικών τους, η δημιουργία συνεργείου ελέγχου και επισκευής τους για την άψογη λειτουργία τους, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών, η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον. 2) Η ανάληψη εργασιών ασφαλιστικού συμβούλου. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος η εταιρία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 3) Η παροχή υπηρεσιών χώρου υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων. 4) Η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. 5) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων. 6) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. 7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 8) Η παροχή εν γένει επιχειρηματικών συμβουλών. 9) Η παροχή υπηρεσιών συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση