TAKES 2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 20 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

TAKES 2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 20 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800973360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146074501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TAKES 2

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 20
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Η παραγωγή με ίδια μέσα ή μηχανήματα ή σε συνεργασία με τρίτους τηλεοπτικών, κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο (dνd), ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικών εκπομπών κάθε μορφής και περιεχομένου, οπτικοακουστικών έργων, που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το διαδίκτυο και τα multimedia /social media, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οπτικοακουστικών έργων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου ήδη γνωστών σήμερα που πρόκειται να εφευρεθούν στο μέλλον, καθώς και συναφών με τις εν λόγω παραγωγές και τέχνες έργων, και στη συνέχεια η επεξεργασία, διάθεση, διακίνηση, προώθηση, πώληση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσ η των πιο πάνω προϊόντων. 2. Η επεξεργασία ήχου και εικόνας , καθώς και οι ηχογραφήσεις και μεταγλωττίσεις σε κάθε είδους οπτικοακουστικά έργα και κάθε συναφή δραστηριότητα 3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μίσθωση ή οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση και εκμετάλλευση κάθε είδους οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, καθώς και των συστατικών παραρτημάτων και εξαρτημά­ των αυτών καθώς και η μίσθωση «Studio». 4. Η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, άλλων μουσικών και γενικότερα πολιτιστικών, εικαστικών και λοιπών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων. 5. Η παραγωγή, αναπαραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση τηλεοπτικών και μουσικών προγραμμάτων και εκπομπών, καθώς επίσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών φορέων συμβατών με αυτούς, όπως, ενδεικτικά, νideo, CD-ROM, OVD, Blu­ray και σε κάθε άλλου είδους υλικό φορέα που θα ανακαλυφθεί ή/κα ι χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την εγγραφή, αποθήκευση και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων. 6. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση δικαιωμάτων και γενικά εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο της μετάδοσης μέσω τηλεόρασης, καλωδιακής τηλεόρασης , κινηματογράφου, dνd, ραδιοφώνου και γενικά μέσων μαζικής ενημέρωσης γεγονότων οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, καθώς και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδηλώσεως. 7. Η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση τηλεοπτικών - κινηματογραφικών στούντιο, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, επεξεργασία και διανομή τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών ή εντύπων έργων. 8. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα , οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών καλλιτεχνικών γεγονότων, μουσικών συναυλιών, φεστιβάλ, εκδηλώσεων συνεδρίων, πάρκων αναψυχής, θεματικών πάρκων και εν γένει κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας και υπηρεσίας. 9. Η οργάνωση, πώληση και εμπορία γενικά προωθητικών ειδών, δώρων, διαφημιστικών ειδών πάσης φύσεως και περιγραφής, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων. 10. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου. 11. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know-how) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεο­ πτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 12. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κα­ τάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. 13. Η κάθε είδους αντιπροσώπευση εταιρειών και επιχειρήσεων ως και οι κάθε μορφής εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω έργων, παραγωγών και αντικειμένων στην Ελληνική αγορά και στην αλλοδαπή. 14. Η εμπορία και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ως και η αγορά, μεταπώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε μορφής από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 15. Η ανάθεση της εκτέλεσης όλων των παραπάνω έργων, παραγωγών και εργασιών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν και θα ευθύνονται ως εντολοδόχοι (υπεργολάβοι). 16. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, σχεδιασμού και εκμετάλλευσης υπηρεσιών στο διαδίκτυο καθώς επ(σης και η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασυρμάτων δικτύων και λοιπών ασύρματων διαδικτυακών υπηρεσιών. Η παροχή ενσύρματων (καλωδιακών) διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 17. Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας . Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδιiποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρεί ες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π. β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστών. γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειριiσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας , την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κύρια
18201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
59111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59130000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
59204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
61204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77400000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
77401900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση