Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOWBIZ.ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800962516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800870900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143520101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΘΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΘΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800829000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142333801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Beyond Consulting ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800582300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130619701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800562662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129487401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση