Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054213940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137667001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. Χ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800639227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133499801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOLD TRADITION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997241341
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133420301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOME BY NATURE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ετερόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800607807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800583577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130715801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOGGIA P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800580458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130500701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΕΙΜΣ ΣΑΥΡΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133233466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124599701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7760701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999308130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124269501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση