Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095564522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8950001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998187575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8657601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094445916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2379501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση