Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΕΝΤΩΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800628747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132928701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082911990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5250901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση