Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141496739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9166101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099771194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9219301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094193813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4365501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094418649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1529701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιομηχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094061540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 306201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1977
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 274701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-1971
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση