Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MR POP DEVELOPMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802037709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168653501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΦΑΡΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική – Εξαγωγική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099878169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5944401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099771194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9219301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094418649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1529701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιομηχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094061540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 306201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1977
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 274701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-1971
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση