Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ο. ΑΓΓΕΛΗΣ & Α. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801289430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153619001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801149887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150245901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998236421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8094101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCOOP ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801059593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148112401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139136388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147699201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RETAIL EXPERTS ARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800754579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139686101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR. PUG'S CANTEEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800480214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124748001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TASTE OF HEAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800457630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123617201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση