Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

STATE OF THE TART Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801872791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164946301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELLYZ CONFECTIONERY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800794725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141143301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800510561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126466401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

"EC STEVIA ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800493049
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125458501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

LITELIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800474404
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124431601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998350395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7883401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR ΡΟΡ CORN Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081371983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5379601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση