Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΠΑΣΣΟ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800671018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135071401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094193813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4365501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 090033421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 554301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094035988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 276601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση