Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801729255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLIVIAN GROVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801265991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153059701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ε - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800552620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128972901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 010051007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129315001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7760701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOLFING DEVELOPMENTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999398388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5489201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση