Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΥΤΩΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800959155
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145766901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999038499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7016201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΟΛΑΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999195340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6773101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999644395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6162501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094493625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2322801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025756864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 92301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση