Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113658207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΕΡΝΤΙ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800804145
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141437001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138586501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136711301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARIGOLD PLANTS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999006084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6937001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084051201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2604101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028043882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1233801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025756864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 92301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση