Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HRISTO YAKINOV PRODAN TOY EVGENI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 179369719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TSIAMANTAS FURS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801455530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157236001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΚ HELLAS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149671801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801118585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149524801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΤΡΥΠΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800770254
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140329901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΟΥΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800466698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124060201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7760701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση