Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

HRISTO YAKINOV PRODAN TOY EVGENI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 179369719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106865789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148779401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW TENAX KAI ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800614952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132269301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C-THROU E.E. EΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800588470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130998601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115710833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9637601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΕΡΠΟΥΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999640833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4995201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.X.F. STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094458703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2794901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση