Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075567152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168402201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

INTERJEANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801727380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162256201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145340619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151693101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801118585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149524801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADALINE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801097782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149037901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΕΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997521989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW TENAX KAI ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800614952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132269301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C-THROU E.E. EΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800588470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130998601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση