Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CHRISTIANZEN Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802269766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

INTERJEANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801727380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162256201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145340619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151693101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801118585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149524801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADALINE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801097782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149037901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΕΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997521989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW TENAX KAI ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800614952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132269301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C-THROU E.E. EΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800588470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130998601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση