Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064424461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4300001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση