Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELEFUND ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801355277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155005901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094000386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121619707000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-1957
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση