ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 7 , Ν ΙΩΝΙΑ, 14231

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 7 , Ν ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ
KOUNOUBELIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ 7
  Πόλη:
Ν ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι: η αγορά προς μεταπώληση παντός είδους ξυλείας και προϊόντων αυτών, οικοδομικών υλικών, υλικών επιπλοποιϊας, εξαρτημάτων επίπλου, εργαλείων, βερνικιών και κάθε προϊόντος ειδικού για στεγάνωση, συγκόλληση, βαφή και δόμηση των σύγχρονων οικοδομών, η δημιουργία επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής ειδών εκ ξύλου, πινακίδων τοιχοδιαφημίσεων, φορητών κλιμάκων και ειδών τορνευτικής, η δημιουργία ξυλουργείου για την κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για οικοδομές, όπως π.χ. κατασκευή επίπλων κουζίνας, ντουλάπας κ.λ.π., ως και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την επεξεργασία ξύλου και προϊόντων του καθώς και οιαδήποτε οικοδομική κατασκευή. Οι αγορές, πωλήσεις, συναλλαγές, κατατμήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, ανέγερση πολυκατοικιών και πάσης φύσεως οικοδομών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή επί ιδιόκτητων οικοπέδων, η εμπορία αυτών και γενικώς η διενέργεια πάσης δικαιοπραξίας σχετικής με ακίνητα και κινητά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάληψη, εκπόνηση σύνταξη μελετών, η ανέγερση κατασκευή, επίβλεψη και εκτέλεση αναπτυξιακών τεχνικών, οικοδομικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών έργων, οικοδομών, εγκαταστάσεων και γενικώς πάσης φύσεως και είδους έργου δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού, η εμπορία και εκμετάλλευση αυτών και γενικώς η διενέργεια κάθε πράξεως προς επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών (οικοδομικών, εργαλείων κλπ). Η σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων με οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, τοπική ή άλλη αρχή. Η ίδρυση, συνεργασία, συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής. Και γενικώς η ενέργεια και συμμετοχή της σε οτιδήποτε συντελεί στην επίτευξη του σκοπού της. Η συναρμολόγηση επίπλων από ξυλόπλακες (μελαμίνη MDF και άλλα υλικά), καθώς και εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών. Η τοποθέτηση παντός τύπου ξύλινου ή σύνθετου παρκέτου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
31021002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ Κύρια
16211200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
16211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΑ ΞΥΛΩΔΗ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
16212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ Η ΕΙΔΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
31091302 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ Δευτερεύουσα
43321001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
43321008 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
43321011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43332902 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΑ Δευτερεύουσα
46731101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ) Δευτερεύουσα
46731201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524112 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
47524904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524929 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM Δευτερεύουσα
47524930 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524945 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524947 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524949 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524952 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47524969 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
47524981 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση