Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997981299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΡΔΙΖΜΠΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081546984
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 54001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση