Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997548904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136666301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800660723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134632001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIRDIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800652317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134189601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800577903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130325301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRANDFACTORS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800330365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116504101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999058517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6418601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση