Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EMPRINT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801627017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160388901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153317601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801043000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147675001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PIN Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796534
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141200401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΛΟΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800658426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800377745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119135701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800350628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117741801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SKY PRINTΙNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998773029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999848380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5113501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση