Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ARROW LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997927260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155710201001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6523901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 082912439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 959701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση