Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CIVIL DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801806695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163702301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARDEX Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5528801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΕΟΚΕΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094100809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2104501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση