Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CIVIL DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801806695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163702301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARDEX Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5528801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099069250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3423701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

DELITECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 901701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043330596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1117601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081810935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1005401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ER-LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ BIOMHXANIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094064150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 296201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση