Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801343033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154771501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998807547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7253801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2006
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΒΕΡΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999081902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6426501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094460981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2275101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-08-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094106501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 346001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση