Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NANOPLASMAS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800720841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138320101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLASTIKO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095459943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 951201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095334728
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 776601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση