Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800764211
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140086001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800417121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121342101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997981299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

TSEPAS PACK Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380664
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7755301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΝΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998485161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44827007000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση