ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. ΚΑΜΠΟΛΗ & ΑΧΑΡΝΩΝ , ΦΥΛΗ, 13341

ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Ι. ΚΑΜΠΟΛΗ & ΑΧΑΡΝΩΝ , ΦΥΛΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800417121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121342101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-06-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-06-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΤΜΑΚΟΜ Α.Ε.
ATMACOM
ATMAKOM A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Ι. ΚΑΜΠΟΛΗ & ΑΧΑΡΝΩΝ
  Πόλη:
ΦΥΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εισαγωγή, παραγωγή, αγορά και πώληση και η εν γένει εμπορία πρώτων υλών βιομηχανίας, ειδών συσκευασίας και εν γένει μηχανημάτων για την βιομηχανία και βιοτεχνία, β) Η παραγωγή, κατασκευή, μελέτη, σχεδιασμός, διαμόρφωση χώρων διασκέδασης και άθλησης παιδιών προεφηβικής ηλικίας ή νέων, δαπέδων ασφαλείας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους καθώς και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τον σκοπό αυτό, γ) Επισκευή και συντήρηση των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων, δ) Αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού ομοίων ή συναφών προς τα άνω είδη και υπηρεσίες, ε) Συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Συλλογή επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για τελική διάθεση, ανάκτηση, επεξεργασία - παραγωγή και εμπορία υλικών -προϊόντων από ανακύκλωση, στ) Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, σάκων απορριμμάτων και υλικών συσκευασίας, ζ) κάθε δραστηριότητα σχετική με αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, η) Παραγωγή και εμπορία παρασιτοκτόνων και άλλων αγροτοχημικών προϊόντων και θ) η παροχή υπηρεσιών logistics. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με την ευρεία έννοια με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δικαιώματα και γενικά να ενεργεί και πράττει με τα όργανα της και κατά την κρίση τους για κάθε τι που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Κύρια
20201900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
22220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
22221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
32301400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38320000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46491918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46491919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση