Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALL ABOUT CARS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800862554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΜΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800386625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119588401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.G. - E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997803225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9447201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997981299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NOVACO ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998873840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122277401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση