Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039204036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132206301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043338975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 222001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094014004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 224301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-1911
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση