Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT CARS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800862554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800338639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117035901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CTESIBIUS TECHNIKI Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998026602
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8694501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998249729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8275401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ - Π.ΣΑΪΚΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999445204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122451001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΣΑΙΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999787554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121810801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση