Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOMESTLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801688428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.Β.Ο. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801111511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149363801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT CARS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800862554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RCAG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800755195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139714001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800458895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123639101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΕΪΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997607251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121575301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998249729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8275401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 093666893
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4207501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση