Ν.Β.Ο. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΡΥΟ 23Ο ΧΛΜ , ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14565

Ν.Β.Ο. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΡΥΟ 23Ο ΧΛΜ , ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801111511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149363801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-02-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

N.B.O. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY Α.Ε.
Ν.Β.Ο. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY Α.E.
Ν.Β.Ο. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY A.E.
N.B.O. ATTICA DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΡΥΟ 23Ο ΧΛΜ
  Πόλη:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εισαγωγή και αγορά, εμπόριο χονδρικό και λιανικό σίτου, συμιγδαλιού, δημητριακών για την παραγωγή άλευρου, και γενικά προϊόντων αλευρόμηλων, παραγωγή τοματοπολτού, ζωοτροφών, ξηρών καρπών κλπ. Η εμπορία, παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές όλων των ανωτέρω και συναφών προϊόντων. Παραγωγή, εμπόριο χονδρικό – λιανικό, εισαγωγές – εξαγωγές κάθε λογής προϊόντων αρτοποιείου. β) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανωτέρω φρούτων και λοιπών νωπών προϊόντων (λαχανικών, οπωροκηπευτικών κλπ) καθώς και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών γ) Η συσκευασία φρούτων και λοιπών νωπών προϊόντων (λαχανικών, οπωροκηπευτικών κλπ) καθώς και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών και κάθε συναφής με την συσκευασία εργασία, παραγωγή, μεταποίηση κλπ/ δ) Εισαγωγές – εξαγωγές, εμπόριο δημητριακών, παραγωγή ζυμαρικών, ρυζιών και συναφών προϊόντων ε) Εισαγωγές – εξαγωγές , χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαιολάδου, λοιπών ελαίων, σπορελαίων, στερεών καυσίμων (ξυλάνθρακα, καυσόξυλα) κλπ εμπορία, παραγωγή, όλων των ανωτέρω και συναφών προϊόντων. στ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, εκμίσθωση, αξιοποίηση και η εν γένει δραστηριοποίηση στο χώρο των ακινήτων κάθε είδους ασκέπων ή δομημένων, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, όπως και κάθε μορφή επένδυση επί ακινήτων με τη χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης, όπως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών. ζ) Οι οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως, η κατασκευή οικοδομών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρών η) Το εμπόριο και η εισαγωγή βιομηχανικών ειδών και οικοδομικών υλικών (προϊόντων δόμησης και διακόσμησης) καθώς και ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Η αντιπροσώπευσης μεγάλων οίκων του εξωτερικού σε τομείς κατασκευής και της οικοδομής γενικότερα, επίσης η κατασκευή πισινών και η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού. θ) Η με εργολαβικό αντάλλαγμα ανέγερση οικοδομών, η κατασκευή επαγγελματικών κτιρίων, η αγορά οικοπέδων και λοιπών εκτάσεων γης με σκοπό την ανέγερση οικοδομών ή λοιπών κτιρίων. Ι) Η με αντάλλαγμα μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (μεσιτεία) Ια) Η εκμετάλλευση , διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εστίασης, (εστιατόρια, καφετέριες κλπ) Ια) Η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά ή εταιρικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων , οποισδήποτε νομικής μορφής με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρείας 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Κύρια
10419900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
1631000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Δευτερεύουσα
23612000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δευτερεύουσα
25110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) Δευτερεύουσα
46211300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46691200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46711100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46741212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση