Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800862831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143288301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT CARS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800862554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. - ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800548944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800545120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128571901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800360714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118305701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999503170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999840321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4533801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094433315
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5579701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση