Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΣΤΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802362659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161915601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998400680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8014301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998986190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6214601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση