Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801010263
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146885101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073092240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126589301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΡΑΜΟΣ ΓΚΡΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997834109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9509101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Α. ΤΖΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998509292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999801786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 12758046000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078196890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6217601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107685635
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164868801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση